رزمایش-اقتدار-۱۴۰۱ (۱۷)
Iso: 5000
Copyright: SP
Orientation: 1
« از ۶۸ »

این رزمایش با حضور یگان‌های پیاده، زرهی، توپخانه، هوانیروز، پهپاد، مهندسی، هوابرد، جنگ الکترونیک و با پشتیبانی ترابری هواپیماهای نیروی هوایی ارتش به مدت دو روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می‌شود.

« از ۳ »

 

زیر دریایی فاتح
« از ۱۶ »